Đóng

Tài liệu học tập

03/02/2020

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress xin gửi tới quý phụ huynh và các em học sinh bộ đề thi tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hà Nội từ năm 1988 đến 2018 bao gồm các đề thi vào Hệ công lập và Hệ chuyên.
Nguồn: Sưu tầm

tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

netclipart.com-flexibility-clipart-629186