Đóng

19/12/2017

Một số đề thi thử vào lớp 6

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 6

Một số đề thi thử vào lớp 6 do thầy Trần Nhật Minh biên soạn thời những năm 2013 – 2014, lúc còn cao điểm thi vào Ams. Năm nay post lại để các học trò làm dần, cũng như chuẩn bị cho 1 đợt thi mới mẻ tiếp theo.

Download:   Đề thi thử vào lớp 6

Tài liệu học tập Related