Đóng

Tài liệu học tập

25/01/2019

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN IKMC NĂM 2018

ĐỀ THI IKMC NĂM 2018

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy niềm đam mê Toán học và khuyến khích ứng dụng Toán học trong đời sống theo xu hướng hội nhập quốc tế. Thông qua Kỳ thi, các em học sinh sẽ hiểu rõ hơn vai trò và tầm quan trọng của Toán học trong cuộc sống. Đồng thời, Kỳ thi thúc đẩy thái độ học tập tích cực của thí sinh không chỉ trong phạm vi môn Toán. 

Để tạo điều kiện cho các bạn học sinh tham gia kỳ thi IKMC 2019 năm nay, CLB MathExpress xin gửi tới mọi người bộ đề thi và đáp án của đề thi năm 2018.

1. Grade 1 – 2:

Download-PDF-Button

2. Grade 3 – 4

Download-PDF-Button

3. Grade 5 – 6

Download-PDF-Button

4. Grade 7 – 8

Download-PDF-Button