Đóng

22/05/2018

ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

ĐỀ KIỂM TRA XẾP LỚP KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018

Để chuẩn bị cho đợt kiểm tra xếp lớp vào ngày 27/5 tới, CLB Toán bồi dưỡng – MathExpress mời mọi người tham khảo đề dành cho khối Tiểu học (dành cho học sinh lớp 2 lên 3, lớp 3 lên 4 và lớp 4 lên 5) của năm 2017.

Cấu trúc đề gồm: 15 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận, học sinh làm trong vòng 75 phút. Mức độ bài tập được sắp xếp từ dễ đến khó để đảm bảo phân loại học sinh một cách tốt nhất theo từng mức độ: cơ bản,khá, giỏi và xuất sắc.

Download đề thi tại: ĐỀ THI 2017 – 2018 (TIỂU HỌC)

Tài liệu học tập Related