Đóng

14/03/2018

Chuyên đề Ôn thi vào lớp 6 – Phương pháp giải bài toán “Hai tỉ số”

Chuyên đề Ôn thi vào lớp 6 – Phương pháp giải bài toán “Hai tỉ số”

Đây là chuyên mục định kỳ tại CLB Toán Bồi Dưỡng – MathExpress. Hàng tuần, thầy giáo sẽ đưa lên các bài giảng nhằm củng cố về những dạng bài quan trọng của lớp 4 và lớp 5.
Bài giảng về “Phương pháp giải bài toán về Hai tỉ số”. Đây là dạng bài cực kỳ quan trọng và thường xuất hiện trong các kỳ thi đầu cấp vào lớp 6.

Video bài giảng:

Tài liệu luyện tập:  DOWNLOAD

Tài liệu học tập Related